Historia

 
 
Verksamheten grundades redan 1955 av Kjell Melin, i OS-medaljören, Gustav "Husum-Jonssons"
före detta skidvallafabrik.

 
Efter lärlingstiden hos Ekberg och Son började Kjell att fundera på att stå på egna ben, i Husum fanns det en sedan fyra år tom skidvallafabrik som han fick överta.
I början var ”Kalle Glass” Olsson den stora kunden, han hade uppfunnit en mognadstank i rostfritt- stål för tillverkning av glass, han var nämligen en av de första i Sverige som startade glassfabrik, det var 1923. Det kom att bli stor efterfrågan på dessa tankar i hela Sverige.
 
Det utfördes även en hel del arbeten i byggnadsbranschen. I Husum expanderade MoDos sulfatfabrik hårt och efter hand kom allt mer arbete att koncentreras till industrin när de började satsa stort på miljövården.
Sedan slutet av 80-talet har barnen drivit företaget vidare fram till försäljningen 2019.